تبدیل و کپی انواع فیلم ویدیو (VHS)

  • تهیه DVD از فیلم ، عکس و اسلاید های شما با کیفیت عالی
  • تبدیل نوار های VHS و VHS-c به دیچیتال
  • ساخت Slideshow ( آلبوم تصویری موزیکال بصورت ) DVD از عکس های شما
    براساس ترتیب و موزیک منتخب شما
    همراه با فایل اسکن عکس ها و اسلاید ها – کیفیت بسیار بالا

نکات مهم :

  • دقیقا همان کیفیتی که از شما دریافت کنیم ، به شما تحویل داده میدهیم.
  • نوار های ویدیو طی مدت زمان افت کیفیت دارند.
  • نگهداری از نوار ها هم به کیفیت ارتباط مستقیم دارد (دوری از رطوبت و میدان مغناطیسی )

انواع نوار قابل تبدیل در کامپیوتر سروقد رو در زیر می بینید :

زمان تخمین زده شده مطالعه: ۲ دقیقه