پشتیبانی سیستم ها

تماس با ما

«قرارداد تعمير و نگهداري رايانه و سرويس دهي»با توكل به خداوند اين قرارداد في‌مابين ------------------------ به نمايندگي آقاي ------------- به نشاني ------------------------ ------------------------ به عنوان كارفرما و هادی سروقدی به نمايندگي از کامپیوتر سروقد به نشاني مشهد – قاسم آباد – نبش شاهد 6 – پ18 به عنوان پيمانكار منعقد مي‌گردد و هر يك از طرفين شرعاً و عرفاً ملزم به رعايت كليه شرايط و مفاد اين قرارداد مي‌باشند.

ماده يك: خدمات مورد نياز و مدت قرارداد
1ـ تعمير و نگهداري سيستم‌هاي رايانه‌اي:

1. راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه ای رایانه ای، لوازم جانبی مستقر در ساختمانهای کارفرما .
2. تأمین لوازم مصرفی، قطعات ریز تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و دستگاه های جانبی و کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه مورد نیاز کارفرما .

2ـ مدت قرارداد
اين قرارداد براي مدت يكسال (شمسي) از تاريخ ---------- لغايت ---------مي‌باشد. كه بعد از انقضاي اين مدت، قرارداد خودبخود و بدون هيچ قيد و شرطي فسخ مي‌گردد. در صورت تمایل پیمانکار به ادامه کار در سال جدید ، 2 ماه قبل از پایان قرارداد پیرو یک نامه قیمت پیشنهادی جدید را اعلام می نماید.

ماده دو: نحوه تهيه قطعات تعويضي
1ـ تهيه قطعات تعويضي غير قابل تعمير به عهده كارفرما مي‌باشد.
تبصره 1: دستگاه‌هايي كه گارانتي دارند از عهده تعهدات پيمانكار خارج بوده و بر عهده موسسه ضمانت كننده هستند.
تبصره 2: در صورت تاخير كارفرما در تهيه قطعات و لوازم درخواست شده از طرف پيمانكار، در صورت بروز هر گونه مشكل و يا اعتراض و يا ضرر مالي، پيمانكار پاسخگو نيست.

ماده سه: تعهدات پيمانكار
1ـ پيمانكار موظف است پس از اطلاع از خرابي دستگاه‌ها توسط كارفرما حداكثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به بازديد و رفع نقص دستگاه‌ها اقدام نمايد .
2ـ پيمانكار موظف است كامپيوترها و تجهيزات جانبي معيوب را حداكثر ظرف مدت 72 ساعت از تاريخ تحويل تعمير نموده و به واحد مربوطه عودت و رسيد دريافت نمايد و در صورت عدم انجام تعهد مذكور كارفرما مي‌تواند به ازاء هر روز دير كرد 5% از مبلغ سرويس‌دهي ماهيانه را به عنوان جريمه از كل مبلغ سرويس‌دهي فعلي كسر نمايد.
3ـ حمل و نقل كامپيوترها و چاپگرها از محل استقرار آنها جهت تعميرات و اعاده آنها به عهده کارفرما مي‌باشد. همچنين مسئوليت حفظ ايمني دستگاه‌هاي الكترونيكي تا زمان تحويل به كارفرما به عهده پيمانكار است و چنانچه خسارتي ناشي از حمل و نقل و غيره متوجه دستگاه‌ها گردد پيمانكار موظف است كليه خسارات وارده و هزينه‌هاي پيش آمده را به صلاحديد كارفرما جبران نمايد. پيمانكار هر نوع اعتراض در اين خصوص را از خود سلب مي‌نمايد.
4ـ پيمانكار موظف است با همكاري كارفرما رايانه‌ها و چاپگرها را رؤيت نموده و براي هر كدام شناسنامه تهيه و تنظيم نمايد تا تعداد دقيق دستگاه‌ها و مشخصات فني آنها تعيين گردد. همچنين نسبت به پلمپ دستگاه‌ها اقدام نمايد. مدت انجام امور اين بند حداكثر يك ماه پس از تاريخ عقد قرارداد مي‌باشد.
5ـ پيمانكار موظف است هر سه هفته يكبار به كليه رايانه‌ها سركشي نموده و مشكلات احتمالي سخت افزاري و نرم افزاري آنها را رفع نمايد و نتيجه عملكرد خود را كتباً به كارفرما گزارش نمايد.
6ـ پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را كلي يا جزئي به غير، ولو عمداً از طريق اعطاي وكالت يا نمايندگي و غيره به هيچ عنوان ندارد و در صورت واگذاري به غير قرارداد بخودي خود فسخ مي‌گردد و چنانچه ضرر و زياني از اين بابت متوجه كارفرما شود پيمانكار مكلف است جبران نمايد.
7ـ پيمانكار موظف است ضمانت بانكي به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهد به ميزان كل مبلغ قرارداد به كارفرما بسپارد. چنانچه خساراتي به تشخيص كارفرما ناشي از قرارداد عارض شده باشد از اين محل وصول نمايد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي در اين خصوص ندارد.
8ـ ارائه خدمات نرم افزاري از قبيل ويروس‌يابي و از بين بردن آنها، نصب نرم افزارها و سيستم عامل نيز جزء موضوع اين قرارداد مي‌باشد.

تبصره 1: ساعات سرويس دهي از شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح الي 18 بعدازظهر به جز ايام تعطيل و پنجشنبه و جمعه‌ها مي‌باشد.
تبصره 2: تهيه قطعات تعويضي غير قابل تعمير به عهده كارفرما مي‌باشد.
تبصره 4: دستگاه‌هايي كه گارانتي دارند از عهده تعميرات پيمانكار خارج بوده و بر عهده موسسه ضمانت كننده هستند.
تبصره 6 : هزينه تعويض و تعمير قطعات پرينتر و اسکنر به عهده کارفرما مي باشد و فقط عيب يابي آن به عهده پيمانکار مي باشد .
10ـ شركت مذكور موظف است برابر مبلغ اموال مورد استفاده سفته به معاونت ارائه نمايد.
11ـ جا به جايي هر گونه اموال با هماهنگي مسئول اموال امكانپذير مي‌باشد، در غير اين صورت جبران خسارت به عهده پيمانكار مي‌باشد.

ماده چهار: تعهدات و اختيارات كارفرما
1ـ كارفرما مي‌تواند در صورت اضافه نمودن تجهيزات رايانه‌اي در حين اجراي قرارداد با توافق پيمانكار و بند 1 ماده پنج آنرا به خدمات موضوع ماده يك بند يك و ماده شش بندهاي يك و دو و سه اضافه نمايد.
2ـ كارفرما متعهد مي‌شود در اولين فرصت موضوع اختلال در سيستم‌هاي رايانه‌اي خود را به پيمانكار اطلاع دهد و از دستكاري دستگاه‌ها توسط افراد غير متخصص جلوگيري نمايد.
3ـ كارفرما متعهد مي‌شود پس از ابلاغ پيمانكار براي تهيه خريد قطعه در اولين فرصت ممكن آنرا خريداري نموده و آنرا تحويل پيمانكار نمايد.
4ـ كارفرما متعهد مي‌شود كه در حفظ پلمپ دستگاه‌ها كوشا بوده و اين امر را به كليه پرسنل مرتبط با رايانه‌ها هشدار دهد.
5ـ كليه اقلام مصرفي (اعم از تونر و كاغذ و لوازم تنظيف و قطعات مورد نياز سيستم هاي معيوب و پرينتر واسکنر) از طرف كارفرما در اختيار شركت قرار خواهد گرفت.

ماده پنج: مبلغ قرارداد
1-کل مبلغ قرارداد سالیانه ------------- ریال که ماهیانه------------------- ریال می باشد .
تبصره : مبلغ قرارداد هر ماه يكبار با تائيد و اعلام رضايت كتبي كارفرما قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده شش: حل اختلاف و فسخ قرارداد
1ـ در صورت بروز اختلاف در تفسير و اجراي هر يك از مفاد قرارداد، اختلاف به صورت دوستانه و با مذاكره طرفين قابل حل مي‌باشد در صورتي كه موارد اختلاف حل و فصل نگردد.
2ـ در صورتي كه پيمانكار از عهده انجام هر يك از بندهاي قرارداد تعلل نمايد كارفرما مي‌تواند ظرف مدت حداكثر يكماه قرارداد را فسخ نمايد و مبلغ 5% از كل قرارداد به عنوان خسارت از پيمانكار كسر نمايد.
3ـ چنانچه هر يك از طرفين در انجام هر يك از تعهدات خود به هر علتي تأخير نمايد، خسارت تأخير طبق قانون قابل محاسبه خواهد بود. در اين صورت طرفي كه به تعهدات خود عمل ننموده است موظف به پرداخت هزينه‌ها به طرف ديگر به نسبت كار انجام شده از موضوع قرارداد مي‌باشد.
4ـ فسخ قرارداد تحت هر يك از عناوين فوق پس از توافق طرفين قرارداد و همراه با تنظيم صورت جلسه‌اي كه نحوه فسخ در آن قيد شده باشد صورت مي‌گيرد.

ماده هفت: موارد عمومي
1ـ طرفين قرارداد هر گونه تغير نشاني را نسبت به آنچه كه در مقدمه اين قرارداد ذكر شده است به طور كتبي به ديگري اعلام نمايد در غير اين صورت كليه مكاتبات به نشاني‌هاي موجود ارسال خواهد شود.
2ـ پيمانكار متعهد مي‌شود كه مشمول قانون منع و مداخله كاركنان در معاملات دولتي مصوب سال 1377 و ساير قوانين و مقررات مربوطه باشد.

ماده نه: مبادله قرارداد
1ـ اين قرارداد در 9 ماده و 39 بند و 12 تبصره در دو نسخه ت نظيم و هر كدام حكم واحد را دارد و طرفين قرارداد ملزم به رعايت آن مي‌باشند.

امضاء کارفرما امضاء پیمانکار